+91-9584003002, 9754563092
sikhtourism13@gmail.com
Calendar Date Nanakshahi Event Nanakshahi Date
05 Jan 2018 Prakash Gurpurab Guru Gobind Singh ji 22 Poh 549
29 Jan 2018 Prakash Gurpurab Sri Guru Hari Rai Sahib ji 16 Magh 549
15 Mar 2018 Gurgaddi Gurpurab Guru Harirai ji 02 Chet 550
18 Mar 2018 Gurgaddi Gurpurab Guru Amardas ji 05 Chet 550
21 Mar 2018 Jyoti Jyot Gurpurab Guru Angad Dev ji 08 Chet 550
22 Mar 2018 Jyoti Jyot Gurpurab Guru Hargobind ji, Panchami 09 Chet 550
29 Mar 2018 Gurgaddi Gurpurab Guru Teg Bahadur ji, Jyoti Jyot Gurpurab Guru Harikrishan ji 16 Chet 550
05 Apr 2018 Prakash Gurpurab Guru Teg Bahadur ji 23 Chet 550
07 Apr 2018 Prakash Gurpurab Guru Arjan Dev ji 25 Chet 550
16 Apr 2018 Masya, Prakash Gurpurab Guru Angad Dev ji 03 Vaisakh 550
29 Apr 2018 Prakash Gurpurab Guru Amardas ji 16 Vaisakh 550
08 May 2018 Gurgaddi Gurpurab Guru Hargobind ji 25 Vaisakh 550
17 Jun 2018 Shaheedi Jor Mela (Sri Guru Arjan Dev ji), Jyoti Jyot Shaheedi Gurpurab Guru Arjan Dev ji 03 Harh 550
29 Jun 2018 Barsi Maharaja Ranjit Singh ji, Prakash Gurpurab Guru Hargobind ji 15 Harh 550
06 Aug 2018 Prakash Gurpurab Guru Harikrishan ji 22 Sawan 550
10 Sep 2018 Pehla Prakash Gurpurab Sri Guru Granth Sahib ji 25 Bhadon 550
11 Sep 2018 Gurgaddi Gurpurab Guru Arjan Dev ji 26 Bhadon 550
12 Sep 2018 Jyoti Jyot Gurpurab Guru Ramdas ji 27 Bhadon 550
22 Sep 2018 Gurgaddi Gurpurab Guru Ramdas ji 06 Assu 550
25 Sep 2018 Mela Govindwaal Sahib, Puranmashi, Jyoti Jyot Gurpurab Guru Amardas ji 09 Assu 550
30 Sep 2018 Gurgaddi Gurpurab Guru Angad Dev ji 14 Assu 550
04 Oct 2018 Jyoti Jyot Gurpurab Guru Nanak Dev ji 18 Assu 550
26 Oct 2018 Prakash Gurpurab Guru Ramdas ji 10 Katak 550
02 Nov 2018 Gurgaddi Gurpurab Guru Harikrishan ji, Jyoti Jyot Gurpurab Guru Harirai ji 17 Katak 550
09 Nov 2018 Gurgaddi Gurpurab Sri Guru Granth Sahib ji (Nanded) 24 Katak 550
12 Nov 2018 Jyoti Jyot Gurpurab Guru Gobind Singh ji, Panchami 27 Katak 550
23 Nov 2018 Prakash Gurpurab Guru Nanak Dev ji, Puranmashi 08 Maghar 550
10 Dec 2018 Gurgaddi Gurpurab Guru Gobind Singh ji 25 Maghar 550
12 Dec 2018 Panchami, Jyoti Jyot Shaheedi Gurpurab Guru Teg Bahadur ji 27 Maghar 550
X
Our Websites